Aktivitetskontingent

Aktivitetskontingenten er juniorfotballens desidert viktigste inntektskilde. Uten kontingenten ville det ikke ha vært mulig å opprettholde et godt fotballtilbud til barn og ungdommer i Birkebeineren. Kontingentinntektene går med til å dekke bl.a.

 • drift og vedlikehold av fotballbanene på Årbogen,
 • drakter, baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr etc.
 • dekning av dommerutgifter
 • seriepåmelding og forsikring av spillere
 • deltakelse i cuper
Kontingenten bestemmes normalt på gruppas årsmøte (avholdes rundt 1. mars hvert år). Innsigelser mot nivået på kontingenten må fremstilles i årsmøtet. Det sendes ut 2 fakturaer pr. sesong. For 2015 blir faktura sendt ut i midten av april og i slutten av juni. Betalingstid er 15 dager fra fakturadato.Kontingentsatser for juniorfotball sesongen 2015:
Gutter 15-16 år: 3.600,-
Jenter 15-16 år: 3.600,-
Gutter 13-14 år: 3.200,-
Jenter 13-14 år: 3.200,-
Gutter 12 år: 2.800,-
Jenter 12 år: 2.800,-
Gutter 11 år: 2.400,- *
Jenter 11 år: 2.400,- *

* Gutter og jenter 11 år er medlemmer i IBK Idrettsskolen frem til sommeren i det aktuelle året, og betaler halv kontingent for høstsesongen i IBK Juniorfotball.

Innbetalte kontingenter refunderes ikke dersom spilleren slutter eller melder overgang til annen klubb i løpet av sesongen.Fritak og rabatter:

 • Barn av styremedlemmer i IBK Juniorfotball får 100% reduksjon i aktivitetskontingenten
 • Barn av lagenes trenere får 100% reduksjon i aktivitetskontingenten
 • Barn av lagenes lagledere får 50% reduksjon i aktivitetskontingenten


Hva skjer hvis du ikke betaler kontingenten:

 • Spillere uten betalt kontingent er ikke forsikret
 • Spillere uten betalt kontingent er ikke spilleberettiget i kamper for laget sitt
 • Spillere uten betalt kontingent vil bli satt som inaktive i FIKS
 • Spillere uten betalt kontingent vil ikke kunne melde overgang til annen klubb før han/hun betaler utestående kontingent(er)


Problemer med å betale til riktig tid?
Hvis du får problemer med å betale fakturaen innen forfall, er det viktig at du gir beskjed til juniorfotballstyret om dette. Vi er løsningsorienterte og vil forsøke å hjelpe til dersom fakturaen på kontingenten kommer på et ugunstig tidspunkt. Send oss derfor en mail på thomas.midje@vestreviken.no.
Om vi ikke får annen tilbakemelding, forventer vi at fakturaen blir betalt på forfall. Ignorering er ingen unnskyldning!NB! I tillegg til aktivitetskontingenten til juniorfotballgruppa, må alle spillere betale en medlemsavgift til I.F. Birkebeineren. Noen vil synes at det er merkelig/urettferdig at man må betale 2 fakturaer for å kunne spille fotball. Dette er imidlertid ikke noe IBK har funnet på, men noe som er nedfelt i Norges Idrettsforbunds lover; alle utøvere av en idrettsgren må være medlem av et hovedlag for å kunne utøve en særidrett.Mvh. Styret i IBK Juniorfotball

Levert avIdrettenOnline